M/S Estonia- Svenska statens haveri

M/S ESTONIA Svenska statens haveri av Stefan Torsell, AlternaMedia, 2020 -andra utökade utgåvan

Mörkläggning, avsaknad av regler, nepotism, ej sjövärdig, vilseleda, bogvisir, inkompetens, frustration, försvinnanden, rättshaveri och allt leder fram till: ”Det går inte att bevisa någonting om Estonia” och media bara tiger. Hur är det möjligt??

Torssell har gjort ett gediget arbete i sammanställningen över katastrofdagen, tiden före men mest om tiden efter och jag kan hålla med om det mesta, det verkar skumt. Borde man inte gjort si, borde man inte gjort så, radion var utsatt för störning så nödrop sändes för sent, passagerarna fick inget nödrop innan det var för sent för de flesta. Fartyget och de omkomna skulle bärgas, skulle inte bärgas, skulle övertäckas, inte övertäckas. Olika svar eller inga trovärdiga svar eller inga svar alls, för personen jobbar inte kvar och så vidare. Jag känner Torssells frustration och den skiner igenom i alla adjektiv han tillskriver dem han inte gillar, nervösa, välmående, jovialisk, ”spritter av vårkänslor i näsborrarna”, pojkarnas krigsleksaker i fullskalemodell. Jag tror inte att någon tog en påtår för att förhala, innan man drog i gång eftersök mm. Alla reagerar olika i en stressituation, det vet vi.

Men varför är det så här? Enkla svaret är kanske: SEKRETESS. Sekretessen kan vara upp till 40 år och säkert mer beroende på hur mycket skada som kan ske om det kommer ut. Det går kanske inte att göra en ny utredning före 2034 med anledning av sekretess. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2019:1207). Det ställs krav på vilka som ges behörighet att ta del av hemliga uppgifter Så det är kanske så att de som, i Torssells ögon, fullständigt misslyckats, är de som gjort mest rätt enligt sekretesslagen.

Det är också en teori, det juridiskt möjliga är inte alltid lämpligt ur säkerhetskyddssynpunkt

Boken får en 3:a för sitt driv att verkligen vilja veta varför. Kanske får vi vänta tills 2034 innan vi får svar, kanske ännu längre // Maria E

Sverige har en Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (se länken nedan)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN

17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.

4 c §   Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, om det kan antas att syftet med en sådan undersökning eller bedömning motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s