Fantasy är inget nytt påhitt

 Fantasy är en kulturell genre där en avvikande verklighet, till exempel magi eller andra övernaturliga företeelser, spelar en viktig roll. Delar som tillhör fantasystoryns grund är först och främst fantasivärlden, vilken kan vara likt en sagovärld, eller likna västvärldens medeltid. Det finns ofta slott och drakar, monster och häxor, hjältar och fiender med i fantasyberättelser. I de flesta fantasyberättelser finns det två världar vilka berättelsen vandrar mellan, genom till exempel en magisk dörr som någon träder igenom eller genom att någon faller ner i ett magiskt hål.

Huvudpersonen, hjälten, har ett uppdrag, ofta något eller någon den söker efter. – Utdrag ur Wikipedia

 ”Fantasy är inget nytt påhitt”.

Jag har läst 10 titlar inom fantasytemat. Jag har, med flit, valt böcker med både killar och tjejer i huvudrollen. Valet blev tre titlar med tjejer i huvudrollen, två med både killar och tjejer och fem titlar med bara killar. Ålder på läsaren av mina bokval är mellan 10-16 år. Eller hur gamla som helst egentligen…

Jag vill, med detta, visa att även barnens föräldrar och föräldrarnas föräldrar läste fantasy, därför är spannet på böckerna ca 140 år. Med Tunnlar och Skuggporten vill jag presentera några nya världar.

Det var inte lika enkelt att hitta ”tjejböckerna” som ”killböckerna” men efter lite letande så tycker jag nog att jag har en bra blandning. En anledning till att det finns ett större urval av manliga huvudroller i fantasy kan vara att man vill nå en större läsekrets. Vid inte helt vetenskapliga utfrågningar och enkäter märker man att tjejer, som läsare, har en större benägenhet att välja könsöverskridande litteratur än vad killar har i samma ålder, dvs killar väljer killböcker och tjejer väljer både kill- och tjejböcker. Det märks också genom att fantasy med enbart kvinnor i huvudrollen läses nästan uteslutande av kvinnor/tjejer.

 Urvalsfaktor:  Huvudpersonen skall komma till en annan värld/plats/tid.

Följande har jag tittat lite extra på: Vad var orsaken till att man överhuvudtaget ”flyr” eller ”söker” ett annat land/tid/värld

Hur man träder in i dessa världar/länder/tider.

Hur det är på ”andra sidan” och om det är bättre.

Om det är stor skillnad mellan killäventyr och tjejäventyr

 Boklista samt kortfattat vad böckerna handlar om:

 Carroll, Lewis                    Alice i sagolandet (1865) /Bakom spegeln (1871)  ( I Spegellandet)

Alice har tråkigt och faller redan på första sidan i sömn och får se en talande kanin som hon följer efter ner i kaninhålet. Carrol är duktig på att fantisera och beskriva alla detaljer som Alice kommer i kontakt med. Det ena mer underligare än det andra avlöser varandra i denna sagovärld.

 Edith Nesbit                       Huset Ardens gåta (1908)

Edred och Elfrida har tråkigt på den stora herrgården de tvingas bo på. De bråkar ständigt och en dag inne i byn träffar de på en gammal man som berättar en historia som får dessa två barn att sluta fred och börja leta en bok med en trollformel. Det tar sin tid men de hittar formeln och ”trollar” fram den vita Mullvaden. Tidsresorna kommer igång, endast om de inte bråkar på tre dagar.

Lewis, C.S                          Häxan och Lejonet( 1959)

De fyra barnen har tråkigt och går på upptäcktsfärd i det stora huset dit de evakuerats under kriget. Lucy hittar garderoben med alla pälsar och känner på dem medan hon går längre och längre in i garderoben och slutligen ramlar ut i Narnia. Landet verkar vara rena paradiset men under ytan lurar det onda. Krig är oundvikligt.

Lindgren, Astrid                Bröderna Lejonhjärta (1973)

Jonatan tar skorpan på ryggen och hoppar ut ur det brinnande huset och hamnar i Nangijala. Skorpan dör strax efter i lungsot och kommer också till Nangijala. De lämnar den ”verkliga” världen genom att dö och hamnar i Körsbärsdalen i landet Nangijala. Allt är underbart till att börja med men det finns ett stort hot från Tengil i Törnrosdalen. Bara namnen gör att vi redan vet vilka som är goda och onda. Krig, drakar och ond bråd död gör detta till en spännande bok.

Ende, Michael                   Den oändliga historien  (1979)

Olycklig och ensam söker Bastian bekräftelse genom att på ett gammalt antikvariat hitta en fin bok som lockar honom till läsning. Mer och mer dras Bastian in i bokens berättelse och till slut är han helt inne i boken och i landet Fantasien. Fantasi och magi blandas på ett spännande sätt innan Bastian kommer ”tillbaka”.

Rowling, J.K                      Harry Potter och De Vises Sten (1997)

Föräldralöse Harry bor sedan ett års ålder hos sin moster och hennes familj. Harry lever i misär och blir hela tiden hunsad och mobbad av sin kusin Dudley. Då Harry skall fylla 11 år kommer Hagrid och hämtar honom för att hjälpa honom att börja på Hogwarth som är en skola för trollkarlar. Harry kliver in i Trollkarlsvärlden genom perrong 9 ¾ och då först förstår han vad han är: trollkarl.

Mangold, Maud                 Glaspärleresan ( 1999)

Oliver och Terry är som vilka två killar som helst. De söker äventyr där det finns och i deras fall är det på skroten i närheten och den ”argagubben” som vaktar tippen. En dag får de se människor komma ut och sedan gå tillbaka in i skjulet och efter visst spaningsarbete hittar de ingången till Landet Innanför. Även här är att lugnt till att börja med det är bara under ytan. Många och långa äventyr väntar de båda barnen på deras resa bland tomtar och troll i det nyupptäckta landet.

Angelis, Jill           Äppelkärnorna och den magiska spegeln ( 2000)

Efter att Maria flyttat från stan till ett gammalt hus hittar hon och hennes kompis en gammal sagobok som inte riktigt är färdigskriven. Maria drömmer om Delfina som ber om hjälp med att rädda Eftervärlden. Efter att lyckats ta reda på koden kliver de in i Eftervärlden via en spegel. Denna bok skiljer sig från de andra då den har ett miljömedvetet tema.

Gordon&Williams             Tunnla( 2008) 

Will och hans pappa har en hobby som går ut på att gräva efter saker och platser. I Wills värld råder ett ordnat kaos. Pappan är arkeolog och museienörd, mamman ser bara på TV, syrran härskar i huset, på skolan blir han mobbad för sitt utseende och bäste kompisen Chester är också en udda figur. Ordningen förändras då pappan försvinner. Will och Chester börjar leta och kommer djupare är de trott och stöter på Kolonin, för att sedan hamna i fångenskap i den Eviga Staden. Will träffar ”sin familj” och Chester sätts i fångenskap. Deras vägar skiljs åt och problemen hopar sig då Chester skall tas om hand av Styxarna och det vet ju alla vad det betyder.

Kaaberbøl, Lene                Skuggporten( 2008)

För sju år sedan försvann Annas mamma. Anna och hennes pappa flyttar då ut i växthuset. Var är mamma? Är den fråga Anna ställt i sju år men får aldrig riktigt några svar som duger. I skolan är hon mobbad då hon är stum och inte har talat sedan tre års ålder. Aian är en udda kille som hjälper henne men inte riktigt vet vad han skall göra ned sia känslor. Aians mamma har hittat en ny man som inte går ihop med Aian. En dag hittar Anna guldnyckeln och går in i huset för att leta efter sin mamma men blir rädd och går därifrån. Aian i sin tur tar nyckeln och försvinner… Nu måsta Anna leta. Nattlandet är inte vad hon föreställt sig, det är kallt och hotfullt och mörkt. Krig är att vänta och krig kommer.

Fantasy är inget nytt påhitt

Vi lever bara ett enda liv och detta, vårat enda, liv kan kanske vara spännande, tråkigt, ledsamt eller begränsat men för de allra flesta är det bara vardagligt. Utan att ta alltför många risker vill vi gärna leva fler liv och ibland även andra liv.

Nu förtiden, tillskillnad från förr, då boken kanske var enda källan till ”flykt”, kan vi alla delta i andra världar, virtuella eller påhittade närhelst vi vill, via bland annat TV, video/DVD, MP3, streaming och Internet. Medierna (bärarna av berättelserna) förändras ständigt men upplevelserna består.

Drömmen om-, sökandet efter- eller flykten till- andra världar, länder eller tider har under århundraden entusiasmerat och inspirerat mängder av författare samt lockat mången läsare.

De flesta som var barn under 50-, 60-och 70-talet är uppväxta med böcker och filmatiseringar av Astrid Lindgren. Jag har valt att ta med Bröderna Lejonhjärta för att symbolisera tron på och visionen av en annan värld, en bättre värld än denna de lever i. Denna bok skiljer sig också från de andra för att här kommer de inte tillbaka till ”vanliga världen” på slutet. Astrid Lindgren har i flera av sina sagor beskrivit andra länder och ställen. Här kan bland annat nämnas Nils Karlsson pyssling, där Bertil som i långtråkiga stunder hittar en vän och med hjälp av en spik och utropet ”killevippen” blir lika liten som Nils och kan träda in i hans värld.

I Skymningslandet är boken där den sjuke Göran, med hjälp av herr Liljonkvast, kommer till just skymningslandet och kan var hur frisk som helst.

 Alla böcker, oavsett huvudroller, följer det givna mönstret för en barnboks komposition. Hem- uppbrott hemifrån- äventyr – hem, utom just nämnda Bröderna Lejonhjärta där de återigen dör och åker till nästa land, Nangilima, på vinst och förlust för det kan ju inte vara sämre än vad de lämnar.

Uppbrottet sker däremot på olika sätt. Här kan nämnas Alice som faller i sömn och drömmer sig till två olika länder. Harry Potter som blir hämtad av den snälle Hagrid för att kunna komma till Trollkarlsvärden. Karl och Jonatan som dör vid olika tider och på olika sätt men hamnar ändå på samma ställe i Nangijala. Olycklige Bastian som använder fantasin och fullständigt förlorar sig i en bok på skolvinden samt Peter, Susan, Edmund och Lycy som nästan av misstag hittar den andra världen bakom garderoben. Ingen av dessa gör något själva för att med flit hamna i de olika världarna.

Det gör däremot Will och hans pappa Dr. Burrows. De letar aktivt efter en annan värld och ett glömt folk genom att gräva sig ner i marken och via tunnlar utforska på djupet. Oliver och Terry följer efter några personer genom en tunnel och hamnar i Landet innanför. Maria och Sissa klättrar in genom en spegel. Anna faller ner i Skuggporten i huset då hon letar sin vän Aian.

Mellantinget här är Edred och Elfrida som hittar en trollformel som frammanar en magisk mullvad som i sin tur kräver att de är snälla i tre dagar innan tidsresa kan ske. Både ock, alltså.

Varför händer detta från första början? Vad är det som får barn att söka sig till/efter andra ställen? Är det tron på en bättre värld, liv efter döden eller bara ren tristess? Ja på allt, här är alla kategorier representerade och genomgående ”saknas” föräldrar vilket gör detta möjligt för barnen att agera som de gör.

Till en början verkar det ofta vara en bättre värld som de kommer till med allteftersom tiden går i det ”nya” landet blir livet där mörkare och mörkare och slutar ofta med regelrätt krig och ond bråd död.

Undantaget här är Maria och Sissas äventyr där uppdraget går ut på att rädda världen och vissa djur från utrotning samt Will och Chesters grävande vars resultat aldrig blir särskilt trevligt för någon av dem.

 Genomgående är det mer fysiskt våld i de böcker som har killar i huvudrollen. Maktkamper mellan det goda och onda är ständigt återkommande. Killarna kommer ofta till den ”andra” världen för att kämpa i redan pågående konflikter och då alltid på, det vi väljer att kalla, den goda sidan. Flickorna kommer oftast till den andra världen för att söka efter någon eller för att hjälpa någon som har det svårt.

 Det är också påtagligt att flickorna hjälper ”i det lilla” medan pojkarna hjälper ”i det stora”. Med det menar jag att stereotyperna förstärks då flickor hjälper en person medan pojkar hjälper ett folk. Jämför nutidens sjuksköterskor och militärer.

I Boken Häxan och Lejonet märks uppdelningen mellan killarnas och tjejernas uppgifter tydligt. Lycy och Susan är de empatiska och snälla, hjälpsamma barnen medan Edmund och Peter är de som tar till vapen. Och vem minns inte slutstriden i Bröderna Lejonhjärta där Jonatan bränns av Katlas eld då han tar hornet och mängder av Tengils folk ligger döda på slagfältet?

 Det är den relativt nya boken Tunnlar av författarna Roderick Gordon och Brian Williams som jag valt för mitt bokprat. Boken kom ut 2008, på svenska, som första delen i en serie om tre, än så länge.

Vi kommer i kontakt med Will och hans pappa när de gräver sig in i en gammal tunnelbanestation. Framgång och förväntan är två känslor de båda upplever tillsammans i samma stund de upptäcker att de äntligen hittat vad de sökte. Will är 14 år och lever i vad man kan tycka en mycket dysfunktionell familj. Men så länge alla gör vad som förväntas, råder ett ordnat kaos och allt fungerar. Will beskrivs som liten, blek enstöring och mobbas ofta. Hans kompis Chester är kort och satt med eksem och lika utsatt. Tillsammans är de ett bra team när de gräver.

När pappan, efter ett oväntat gräl med mamman, försvinner blir det jobbigt. När sedan Will och hans kompis Chester ger sig av för att leta efter honom, mamman blir kidnappad och systern placerad hos sin moster Jean blir allt kaos.

Boken handling drivs progressivt framåt med flera parallella handlingar. Vi följer både Will, systern Rebecca, Chester och pappan samtidigt, fast de stundtals är på olika ställen. Den begränsade allvetande berättaren hoppar mellan de olika personerna enkelt utan att språket blir enkelt. Jag trivs bra med både stilen och typsnittet och överraskas av att det ibland finns en cliffhanger, viket gör det svårt att lägga ifrån sig boken.

Miljön under jord är dyster och mörk, människorna är bleka och beskrivs som 1800-tals folk med ett gammalmodigt språk: ” Veten detta, mina bröder, veten detta, Jordens yta är hemsökt av varelser som ständigt bekrigar varandra” predikar Predikanten i Kolonin. Chester drar det kortaste strået, då han inte är släkt med någon, och hamnar i finkan. Cellen är ingen trevlig plats och Chester ber ständigt om att bli befriad. Istället skall han ”föras med tåg till insidan och där förvisas och lämnas till naturens krafter”. Will kämpar hela tiden med att hitta på ett sätt att befria Chester innan transporten… för det har han lovat.

 / Maria E

 Superkort handlingsschema av tidigare nämnda böcker.       

Titel Huvudperson Varför Hur Vart
Sagolandet/Bakom Spegeln Alice UttråkadDrömmer Kaninhål/Spegel Sagolandet/Spegellandet
Äppelkärnorna Maria och Sissa Vill hjälpa Delfina Spegel Efterlandet
Skuggporten Anna Letar mamma Skuggporteni huset Nattlandet
Huset Ardens gåta Edred och Elfrida Tråkigt och bråkar Mullvad och magi Olika tider på samma ställe
Häxan och Lejonet Peter, Susan, Edmund, Lycy GömmställeNyfikenhet Garderob Narnia
Den oändliga historien Bastian Ensam efter moderns död Bok Fantasien
Glaspärleresan Oliver och Terry Nyfikenhet, följer efter… Magasinet på Soptippen Landet Innanför
Bröderna Lejonhjärta Jonatan och Skorpan Tron på liv efter Döden Död Nangijala sedan Nangilima
Harry Potter Harry Kallad vid 11år. Perrong 9 3/4 Trollkarlsvärlden
Tunnlar Will Söker sin pappa Gräver tunnel Kolonin och sedanEviga staden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s